Gatorworks is een jonge organisatie die zich richt op sociale innovatie van organisaties met het accent op bedrijfsethiek. Gatorworks wil bedrijven en organisaties op een gedegen en tegelijk humoristische en relativerende wijze laten zien en doorleven dat ethiek de sleutel is tot zowel winstgevendheid als zingeving. Gatorworks kijkt met een kritische blik naar populistische stromingen op het gebied van (zelf)ontwikkeling en cultuur binnen organisaties.

Bedrijfsethiek is de bepalende factor voor organisaties en bedrijven in de 21e eeuw. Traditioneel wordt bedrijfsethiek vaak juridisch benaderd (regelcomplex). Gatorworks kiest graag voor een aanpak die zich richt op duurzame gedragsveranderingen en morele groei. Hierbij maakt ze gebruik van inzichten uit de filosofie en psychologie. Gatorworks heeft een breed instrumentarium ter beschikking; van cognitieve interventies, tot morele leerprocessen, van story-telling tot muziek.

De Swampy Lowlands, de Moral Highgrounds en de bijzondere landschappen daartussen in vormen het werkveld van Gatorworks.Organisaties die actief werken aan de ethische aspecten van interne en externe samenwerkingsverbanden, creëren niet alleen meer financiële waarde maar ook een mooiere en vriendelijkere wereld en samenleving. Ik richt me graag op de morele moed die daar voor nodig is. Gatorworks bruist van de ideeën! Contact leggen? Graag!

Rien Schalkwijk