Diensten van Gatorworks

Gatorworks werkt met en voor mensen en organisaties die waarde hechten aan ethiek en positieve sociale verhoudingen en graag willen samenwerken op basis van respect en vertrouwen. Vertrouwen vormt altijd de primaire basis voor afspraken met Gatorworks, schriftelijke afspraken dienen slechts om misverstanden te voorkomen. Gatorworks neemt niet deel aan complexe offerte-trajecten. Gatorworks biedt geen kant-en-klare diensten maar uitsluitend maatwerk dat optimaal afgestemd is met de behoeftesteller in een gesprek. Het kan daarbij gaan op eenmalige diensten of langere trajecten. Zelfstandig en/of samen met andere partners.

U kunt terecht bij Gatorworks…

  • Als u een vrije denker zonder bestuurlijke angst zoekt, die u kan helpen met uw vraagstukken op het gebied van ethiek, leiderschap, samenwerking, sociale innovatie en samenwerking.
  • Voor colleges, trainingen, lezingen en workshops op het gebied van leiderschap, samenwerking, sociale innovatie, bedrijfsethiek, muziek en schrijven.
  • Voor het schrijven van opiniërende artikelen.
  • Voor cabareteske spreekbeuren (met live muziek).
  • Als u een spreker, dagvoorzitter of troubleshooter zoekt.
  • Voor (Executive) Coaching.

Samen met filosofe/politicologe Elisa Kruiper van Blik op Ethiek ontplooit Gatorworks activiteiten op het gebied van Morele Moed.

Vanwege vertrouwelijkheidsbeginselen kunt u geen referenties vinden op deze website.